Türkiye'nin Jeopolitik Konumu

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük - Canlandırma

Jeopolitik kavramı, bir devletin kurulduğu coğrafyanın siyasi ve ekonomik önemiyle kültürel ve tarihi geçmişinin o devlete sağladığı avantaj veya dezavantajları ifade eder. Bir devletin kurulduğu coğrafyanın yeryüzü şekilleri, nüfus yapısı, iklim özellikleri, doğal kaynaklar, sosyo-kültürel ve ekonomik durum gibi özellikleri o devletin jeopolitik önemini ortaya koyar. Jeopolitik önem açısından değerlendirdiğimizde yurdumuz Türkiye’nin dünya üzerindeki konumu, sahip olduğu doğal kaynaklar ve nüfus potansiyeli ile dünyanın önemli ülkeleri arasında yer aldığı görülmektedir.

Bu konu anlatımında, Türkiye'nin jeopolitik konumunun önemi hakkında bilgiler bulabilirsiniz.