Türkiye Tarafını Belirliyor

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük - Canlandırma

İkinci Dünya Savaşı sonrasındaki dönemde yönetim biçimleri birbirlerinden farklı olan ABD ve SSCB yeni dünya düzeninin iki önemli gücü oldular. Dünyanın birçok ülkesi bu iki gücün etrafında birleşmeye başladı. Dünyada bu gelişmeler yaşanırken ABD bloğuna ve SSCB bloğuna bağlı devletlerle komşu konumunda olan Türkiye de bu yeni dünya düzeni içerisinde kendisine yeni bir yer edinmek durumuyla karşı karşıya kaldı. Türkiye, bu dönemde yaşanan gelişmeleri takiben, ABD bloğuna yakınlaşmaya başladı.

Bu konu anlatımında, İkinci Dünya Savaşı sonrasında oluşan iki kutuplu dünya düzeni içerisinde Türkiye'nin ABD ile yakınlaşmaya başlaması sürecinde yaşananlar ile ilgili bilgileri bulabilirsiniz.