Türkiye Selçuklu Devleti’nde Toprak Yönetimi

Sosyal Bilgiler - Canlandırma

Türkiye Selçuklu Devleti’nde toprak miri arazi olarak adlandırılırdı. Miri arazi has, ikta, mülk ve vakıf olmak üzere dörde ayrılırdı. 

Bu canlandırmada Türkiye Selçuklu Devleti'nde toprak yönetim sistemi anlatılmaktadır.