Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin Görevleri

Sosyal Bilgiler - Canlandırma

Türkiye Büyük Millet Meclisi yasama organıdır. Dört senede bir yapılan genel seçimlerde halkın oylarıyla seçilen 550 milletvekili, meclisi oluşturur.

Bu canlandırmada Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin yasamanın bir parçası olduğunu ve çeşitli görevlerini öğrenebilirsiniz.