Türkiye-Avrupa İlişkileri

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük - Canlandırma

Avrupa Birliği, 2013 yılı itibarıyla yirmi sekiz üye devletten oluşan ve dünyanın ekonomi siyasetinde önemi her geçen gün artan bir örgütlenmedir. Bu nedenle ülkemizin Avrupa’nın bir parçası olması düşüncesi dış politikamızda önemli bir yere sahiptir. Bu konudaki girişimler ve çalışmalar uzun süredir devam etmektedir. Şöyle ki ülkemiz ile Avrupa arasındaki ilişkilerin geçmişi Osmanlı Devleti’nin Balkanlara geçişine kadar uzanmaktadır. Birçok alanda kurulan ve zaman zaman iki tarafın birbirlerine üstünlük sağlama, zaman zamansa birbirlerini örnek alma şeklinde devam eden ilişkiler, Osmanlı Devleti yıkılıncaya kadar devam etmiştir. Türkiye Cumhuriyeti döneminde daha geniş bir alana yayılarak devam eden ilişkiler, daimi hale gelmiştir. 

Ülkemiz ve Avrupa arasındaki ilişkilerin geçmişi hakkında bilgiler edinebilirsiniz.