Türkiye’de Nüfusun Eğitim Durumu

Sosyal Bilgiler - Canlandırma

Bir bölgenin ya da ülkenin  eğitim durumu incelenirken  okur yazarlık oranı ve okur yazarlık nüfusunun eğitim seviyelerine göre dağılımına dikkat edilir. Gelişmiş ülkelerde okur yazarlık oranı ve yüksek eğitim seviyesi almış insan sayısı fazladır. Ülkemizde nüfusun %10'lık bir kesimin okuma yazması yoktur ve bu kesimin yaklaşık %69 gibi yüksek bir bölümünü kadınlar, %31’ini ise erkekler oluşturmaktadır.  Ayrıca ülkemizdeki nüfusun sadece  %8'lik bir kısmı üniversite mezunudur.

Canlandırmada nüfusun eğitim durumu incelenirken nelere dikkat edilmesi gerektiği ve Türkiye'de yıllar içinde okur yazarlık oranının dnasıl değiştiği açıklanmaktadır.