Türkiye’de Görülen İklimler

Sosyal Bilgiler - Canlandırma

İklim, hava olaylarının uzun yıllar boyunca gösterdiği ortalama durumdur. Hava olayları, yaşanılan yerin dünya üzerindeki yeri ve yeryüzü şekillerine göre farklılık gösterir. Ülkemizin üç tarafının denizlerle çevrili olması, kıyılarımızda daha ılık iklimlerin yaşanmasına neden olmuştur. Ülkemiz dağlarının konumlarının deniz etkisinin iç kesimlere girmesini engellemesi ise ülkemizin iç kısımlarında sıcak veya soğuk iklim özelliklerinin görülmesine neden olmuştur. Türkiye’de 3 farklı iklim tipine rastlanır. Ülkemizin iç kesimleri ve Trakya’nın belirli bir bölümü; karasal iklimin, Karadeniz kıyıları; Karadeniz ikliminin, Ege, Akdeniz ve Marmara kıyıları ise Akdeniz ikliminin etkisi altındadır.

İklim kavramı ile ilgili bilgi verilerek, ülkemizin coğrafi özelliklerin ülkemizde görülen iklimler üzerindeki etkileri üzerinde durulmaktadır.