Türkiye’deki Göç Hareketleri

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük - Canlandırma

İkinci Dünya Savaşı sonrasında değişen dünya düzeni içerisinde Türkiye'de de ekonomik, siyasal ve kültürel alanda önemli değişimler yaşanmıştır. 1950'li yıllarda tarımsal alanda yaşanan makineleşme ve bunun sonucu artan tarımsal üretim, 1960'lı yıllardan itibaren tarıma dayalı sanayi kollarında hızlı bir artış sürecini beraberinde getirmiştir. Aynı anda tarımda makineleşmeyle birlikte tarımsal iş gücüne duyulan ihtiyacın azalması köylerde yaşayan insanları işsiz hale getirmiştir.  Bu durumun doğal bir sonucu olarak köyden kente, doğudan batıya doğru büyük bir iç göç hareketi başlamıştır. Ayrıca bu dönemde birçok vatandaşımız çalışmak için yurt dışına göç etmiştir.

Türkiye'deki göç hareketleri ile ilgili konu anlatımında 1950'li ve 1960'lı yıllarda tarım ve sanayi alanlarında yaşanan gelişmeler sonucunda köylerden kentlere ve yabancı ülkelere  yaşanan göç hareketleri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.