Türkiye’de Nüfusun Yaş Dağılımı

Sosyal Bilgiler - Canlandırma

Nüfus yaş gruplarına göre çocuk nüfus (0-14 yaş) , olgun nüfus (15-64 yaş)  ve yaşlı nüfus (65 yaş ve üzeri) olmak üzere üç'e ayrılmaktadır. Nüfusun yaş dağılımına bakarak o  bölgenin genel yapısı, doğurganlık oranı, iş , eğitim ve sağlık gibi konulardaki ihtiyaçlar ve gelecekte yapılacaklar belirlenir. Türkiye nüfusunun %49’unu 0-25 yaş arasındaki  genç ve dinamik bireyler oluşturmaktadır.

Canlandırmada nüfusun yaş dağılımına göre dağılımının neden önemli olduğu, nüfusun yaş gruplarına göre kaç gruba ayrıldığı ve bu grupların özellikleri açıklanmaktadır.