Türk Silahlı Kuvvetleri

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük - Canlandırma

Türk ordusu,  ulusal bağımsızlığımızın kazanılmasında etkili olan en temel unsurlardan birisi olmuştur. Türk ordusunun temel görevi, “Yurtta barış, cihanda barış” politikası doğrultusunda her türlü tehdit ve riske karşı yurdumuzun güvenliğini sağlamaktır. Görev ve sorumlulukları anayasa ve yasalarla belirlenmiş olan ordumuz, Başbakanlığa bağlı olan Genel Kurmay Başkanlığı tarafından idare edilir. Ordumuzun birimlerinden olan kara, hava ve deniz kuvvetleri de Genel Kurmay Başkanlığının komutası altında bulunur.

Türk Silahlı Kuvvetleri ile ilgili konu anlatımında Türk ordusunun temel görevleri, ordumuzun birimleri ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kurulan kurumlar hakkında ayrıntılı bilgiler edinebilirsiniz.