Türk Medeni Kanununun Kabul Edilme Amaçlarını Belirtme

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük - Alıştırma

Türk Medeni Kanunu ve bu kanunun kabul edilme amaçları ile ilgili bilgileri öğrenebilirsiniz.