Türk İnkılabının Türk Milleti Açısından İfade Ettiği Anlamı Genel Hatları İle Belirtme

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük - Alıştırma

Türk inkılabı Türk milleti açısından nasıl bir anlam ifade ettiğini genel hatları ile öğrenebilirsiniz.