Türk İnkılabı’nın Milli Bir Kimlik Oluşturma Hedefi ile Soyadı Kanunu Arasındaki İlişkiyi Yorumlama

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük - Alıştırma

Türk İnkılabı’nın milli bir kimlik oluşturma hedefi ile Soyadı Kanunu arasındaki ilişkiyi öğrenebilirsiniz.