Türk Dil Kurumu

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük - Canlandırma

Milli bir devlet kurma çabasında olan Mustafa Kemal, bu amaçla Türk dilinin gelişmesine oldukça önem vermiştir. 12 Temmuz 1932 tarihinde “Türk Dili Tetkik Cemiyeti” olarak kurulan cemiyetin adı daha sonra “Türk Dil Kurumu” olarak değiştirilmiştir. Türk Dil Kurumu'nun başlıca hedefleri ise Türk dili üzerine araştırmalar yapmak ve Türk dilinin güncel sorunlarıyla ilgilenerek bu sorunlara çözüm yolları bulmaktır.

Bu konu anlatımında, Türk Dil Kurumu'nun kuruluşunu, çalışmalarını ve hedeflerini öğrenebilirsiniz.