Türk Aydınlarının Millet Sözcüğü ile İlgili Tanımlamalarını Belirtme

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük - Alıştırma

Millet sözcüğünün doğu ve batı dillerinde ifade ettiği anlamı değerlendiren Türk aydınlarının bu konu ile ilgili olarak ortaya koydukları görüşler ile ilgili ayrıntılı bilgiler edinebilirsiniz.