Türk - Yunan Nüfus Mübadelesi

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük - Canlandırma

Lozan Barış Konferansı’nda Türkiye’de yaşayan Rumlar ile Yunanistan’da yaşayan Türklerin karşılıklı olarak yer değiştirmelerine karar verilmiş ve “Türk ve Yunan Mübadelesine İlişkin Sözleşme” imzalanmıştır. Ancak mübadele ile ilgili uygulamaların başlamasıyla birlikte protokolde yer alan bazı maddelerin taraflarca farklı yorumlanması anlaşmazlıklara neden olmuştur. Sorun, Milletler Cemiyeti’ne taşınmış, ancak cemiyetin önerdiği çözüm tarafları memnun etmemiştir. Takip eden dönemde yaşanan gelişmeler sonucunda 10 Haziran 1930 tarihinde Türk ve Yunan Hükümetleri arasında yeni bir “Nüfus Değişimi” antlaşması imzalanmıştır.

Bu konu anlatımında, Yunanistan İle Türkiye arasında yaşanan nüfus mübadelesi sorununun nedenleri, sorunun çözümü için taraflarca alınan kararlar ve ilgili hükümetler arasında imzalanan nüfus değişimi antlaşması ile ilgili bilgilere ulaşabilirsiniz.