Tür, Popülasyon ve Ekosistem Kavramları

Fen Bilimleri - Canlandırma

Ortak atadan gelen ve kendi aralarında verimli döller veren benzer canlılar tür olarak adlandırılır. Kedi, köpek ve insan türe örnek olarak verilebilir. Bir canlının üreme, besin bulma ve korunabilme gibi yaşam ihtiyaçlarını karşılayabildiği yaşam alanına habitat denir. Örneğin inci kefalinin habitatı Van Gölü, kutup ayısının habitatı ise Kuzey Kutbu’dur. Belirli bir bölgede yaşayan, aynı türe ait canlıların oluşturduğu topluluk popülasyon olarak tanımlanır. Karadeniz’de yaşayan hamsi balıkları ve Toros Dağları’ndaki boz ayılar popülasyona örnek olarak verilebilir. Belirli bir bölgedeki canlıların, çevreleri ile aralarındaki ilişkiler ekosistemi oluşturur. Belirli bir bölgedeki canlı popülasyonlarının tamamı ise komüniteyi oluşturur. Örneğin Toros Dağlarındaki boz ayı, geyik, ağaç, karınca ve arı gibi canlı popülasyonlarının tamamı komüniteyi oluşturur. 

Tür, popülasyon ve ekosistem kavramları ile ilgili konu anlatımında bu kavramların tanımlarını öğrenebilirsiniz.