Tuğgeneral Mustafa Kemal

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük - Canlandırma

Mustafa Kemal, Çanakkale Savaşları'ndaki başarılarından sonra 16 Ocak 1916'da Gelibolu'dan Edirne'ye sevk edilmiş olan 16. Kolordu Komutanlığı emrine atanmıştır. 1 Nisan 1916'da ise Tuğgeneralliğe yükseltilmiştir. 16. Kolordu Komutanı olarak Diyarbakır'da göreve başladığında Kafkas Cephesi'nde daha önce yaşanan sorunları incelemiş ve çeşitli önlemler alınması alınması için faaliyetlerde bulunmuştur. Bu çalışmalar sonucunda Rus ordusunun Doğu Anadolu'ya yerleşmesine ve güneye doğru ilerlemesine engel olmuş, Muş ve Bitlis'i Ruslardan geri almıştır.

Mustafa Kemal Atatürk'ün Tuğgeneralliğe yükselmesi ve Kafkas Cephesindeki faaliyetleri ayrıntılı bilgiler edinebilirsiniz.