Trablusgarp Savaşı

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük - Canlandırma

Siyasal birliğini geç tamamlayan İtalya, yirminci yüzyıl başlarında sömürge elde etmek amacıyla Osmanlı Devleti’nin Kuzey Afrika’daki toprağı olan Trablusgarp'a göz dikmiştir. İtalya, 29 Eylül 1911 tarihinde Trablusgarp üzerine saldırıya geçmiştir. Osmanlı Devleti bu dönemde Trablusgarp’a denizden ve karadan müdahale edecek güçte ve durumda değildi. Bu durum karşında Mustafa Kemal ve bir grup genç vatansever Osmanlı subayını harekete geçirmişler ve bazı başarılar kazanmışlardır. Ancak Trablusgarp’ın elden çıkmasını engelleyememişlerdir. 1912 yılında imzalanan Uşi Antlaşması'yla Osmanlı Devleti Trablusgarp ve Bingazi'yi İtalyanlara vermeyi kabul etmiştir.

İtalya'nın sömürge elde etmek amacıyla Osmanlı Devleti’nin elinde bulunan Trablusgarp'a saldırması ve bu süreçte gerçekleşenler hakkında bilgi edinebilirsiniz.