Toplumsal Rollerimiz

Sosyal Bilgiler - Canlandırma

Herkesin üyesi olduğu grup ve kurumlarda belirli görevleri vardır. Bu görevler rolleri belirler. Rol, belirli bir işte kişinin üzerine düşen görev olarak tanımlanmaktadır. Hepimiz günlük yaşamımızda çeşitli roller üstleniriz. Herkesin üyesi olduğu kurumlarda ve gruplarda farklı rolleri vardır.

Rol kavramı tanımlanarak, günlük yaşamda üstenilen roller hakkında bilgi verilmektedir.