Tımarlı Sipahiler

Sosyal Bilgiler - Canlandırma

Osmanlı ordusunda eyalet askerlerinin önemli bir bölümünü tımarlı sipahiler oluşturuyordu. Vergi toplama ve sorumlu olduğu bölgelerdeki güvenliği sağlama ile görevli olan tımarlı sipahiler, sefer esnasında orduya katılırdı. Bunlar içinde bulunan akıncılar ise Osmanlı ordusunun vazgeçilmez parçasıydı. Akıncılar, sınır boylarında görev yapar, savaş esnasında önden giderek ordunun güvenliğini sağlardı. Ayrıca azaplar, yayalar ve müsellimler geri planda duran ve savaş esnasında orduya katılan eyalet askerlerindendi.

Tımarlı Sipahiler ile ilgili konu anlatımında, tımarlı sipahilerin görevlerini öğrenebilirsiniz.