Tevfik Fikret

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük - Biyografi

II. Abdülhamit dönemi ve meşrutiyet yıllarının en önemli edebiyatçılarından biri olan ve fikirleriyle Mustafa Kemal Atatürk'ü de etkileyen Tevfik Fikret, 1867'de İstanbul'da doğmuştur. Yazılarını II. Abdülhamit'in baskıcı politikalarına tepki olarak, osmanlıca olarak kaleme alan Servet-i Fünun edebiyatçılarının başlattığı edebiyat akımı olan Edebiyat-ı Cedide’nin ortaya çıkmasında rol oynamıştır. Tevfik Fikret, 1915'te İstanbul'da vefat etmiştir.

Tevfik Fikret'in hayatı ile ilgili ayrıntılı bilgi edinebilirsiniz.