Teşkilat-ı Esasiye Kanunun İçeriğinde Yer Alan Maddeleri Yorumlama

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük - Alıştırma

Teşkilat-ı Esasiye Kanunu ile yürütme ve yasama yetkilerinin Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne verilmesinin gerekçesi hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.