Ters İşaretli İki Tam Sayının Farkı

Matematik - Canlandırma

Ters işaretli tam sayıların farkını hesaplarken, eksilen pozitif, çıkan negatif ise sonuç pozitif, eksilen negatif, çıkan pozitif ise sonuç negatiftir.

bir günlük hayat örneği üzerinden biri pozitif diğeri negatif iki tam sayı ile çıkarma işlemi anlatılmaktadır.