Tepkime Denklemi

Fen Bilimleri - Canlandırma

Kimyasal değişimler, kimyasal tepkimelerle açıklanır. Kimyasal tepkimeler ise tepkime denklemi ile ifade edilir. Tepkimelerde, değişime uğrayan maddeler girenler, tepkime sonucunda oluşan maddeler ise ürünler olarak adlandırılır. Değişimin yönünü ifade etmek için tepkime oku kullanılır.

Kimyasal tepkimelerin, tepkime denklemi ile ifade edildiği ve tepkime denkleminin bileşenlerinden olan girenler, ürünler ve tepkime oku kavramları açıklanacaktır.