Temel ve Yan Anlam

Türkçe - Konu Anlatımı

Bir sözcüğün zihinde uyandırdığı ilk anlama temel anlam, bir sözcüğün temel anlama bağlı olarak kazandığı yeni anlamlara da yan anlam denir. Temel anlam ve yan anlam arasında bir anlam bağı vardır.

Canlandırmada kelimenin temel ve yan anlamalarının tanımları yapılarak örneklerle gösterilmektedir.