Temel ve Mecaz Anlamlı Sözcükleri Belirleme

Türkçe - Düşünüyorum

Verilen paragraflardaki temel ve mecaz anlamlı sözcükleri belirleyiniz.