Temel ve Mecaz Anlam - Alıştırma

Türkçe - Etkileşimli Alıştırma

Bu alıştırmada okunan metinden alınmış cümlelerdeki altı çizili kelimeler arasından temel ve mecaz anlamlı kelimelerin belirlenmesi istenmektedir.