Teknolojik Gelişmeler

Sosyal Bilgiler - Canlandırma

Günlük hayatımızdaki iletişim, sağlık, ulaşım gibi birçok alanda gelişen teknoloji insan hayatını kolaylaştırmış ve hızlı bir biçimde değiştirmeye başlamıştır. Bu değişim gelecekteki yaşama dair ipuçlarını da vermektedir.

Teknolojinin gelişimi ile daha iyi ulaşıma, daha kolay iletişime, daha iyi tedavi olanaklarına sahip olunabildiğini çeşitli örneklerle öğrenebilirsiniz.