Tekke ve Zaviyelerin Kapatılması Hakkındaki Kanunun Getirdiği Yasakları Belirtme

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük - Alıştırma

Tekke ve zaviyelerin kapatılmasıyla ilgili kanun ile ilgili bilgileri öğrenebilirsiniz.