Tarım

Sosyal Bilgiler - Canlandırma

Tarımın, ülkemizin ekonomisine katkısı vurgulanmaktadır. Cumhuriyet Döneminde ülkemizin tarım olanaklarını arttırmak için yapılan çalışmalar belirtilmektedir. Ülkemizde tarımın gelişmesi için yapılan çalışmaların en önemlisi olan Güneydoğu Anadolu Projesi ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde sulanabilen alanların genişletilerek tarımsal üretimin arttırıldığı vurgulanmaktadır. Son yıllarda tarım alanlarının genişletilmesinin sebepleri anlatılmaktadır..