Tarafsız Devlet Türkiye

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük - Canlandırma

İkinci Dünya Savaşı başladıktan sonra Mihver Devletler Grubu ile Müttefik Devletler Grubu Türkiye’yi kendi yanlarında savaşa sokmak için büyük çaba harcamışlardır. Ancak bu dönemde Türkiye Cumhuriyeti’ni yöneten devlet adamları, gerek savaşın yayılacağı alanları gerekse Türkiye’ye vereceği zararları dikkate alarak ülkemizin savaş felaketi içinde yer almasına engel olmuşlardır. Ayrıca Türkiye, savaştan uzak tarafsız konumunu güçlendirmek için bu gruplarla güvenlik amaçlı bazı antlaşmalar imzalamıştır. Bu sayede Türkiye Cumhuriyeti, her iki grupla da ilişkilerini belli bir güven duygusu içerinde tutarak savaşın yıkıcılığından uzak durmuştur.

Tarafsız Türkiye ile ilgili konu anlatımında Türkiye Cumhuriyeti'nin İkinci Dünya Savaşı sürecinde izlediği siyaset ve İkinci Dünya Savaşı'ndan uzak kalma çabaları ile ilgili bilgileri bulabilirsiniz.