Tanzimat Fermanı ve Islahat Fermanı

Sosyal Bilgiler - Canlandırma

1839 yılında Tanzimat Fermanı ilan edilmiştir. Tanzimat Fermanı ile birlikte Osmanlı Devleti’nde yaşayan Hristiyan topluma birtakım haklar verilmiş, toplumların bir arada ve eşit haklarla yaşamalarını sağlamak için bazı hukuksal düzenlemeler yapılmıştır. 1876 yılında Islahat Fermanı ilan edilmiştir. Islahat Fermanı ile Osmanlı topraklarında yaşayan Müslüman ve Hristiyan halklar eşit haklara sahip olmuştur. Müslüman toplum ve Hristiyan toplum; sivil ve askeri haklar, vergiler, eğitim ve devlet memurlukları gibi alanlarda eşit haklara sahip olmuştur.

Bu konu anlatımında, Tanzimat Fermanı'nın ve Islahat Fermanı'nın getirdiklerinden bahsedilmektedir.