Tamlamaların Çeşitlerini Belirleme

Türkçe - Etkileşimli Alıştırma

Numaralandırılmış cümlelerde sence hangi tamlama çeşitleri kullanılmıştır?