Tamkare Olmayan Sayıların Kareköklerinin Hangi Aralıkta Olduğunu Belirleme

Matematik - Etkileşimli Alıştırma

Verilen sayıya en yakın tamkare sayıların kareköklerinden yararlanılarak tamkare olmayan sayıların karekökleri bulunabilir.

Tamkare olmayan sayıların kareköklerini hangi aralıkta olduğunu belirleme ile ilgili soruların yer aldığı bu interaktif etkinlikle farklı sorular çözebilirsiniz.