Tamkare Olmayan Sayıların Kareköklerini Tahmin Etme

Matematik - Etkileşimli Alıştırma

Tamkare olmayan sayıların kareköklerini verilen sayıya en yakın tam kare sayıların kareköklerinden yararlanarak tahmin edilebilir. Sayının değeri en yakın tam karenin değerine yaklaşık olarak eşittir.

Tamkare olmayan sayıların kareköklerini tahmin etme ile ilgili soruların yer aldığı bu interaktif etkinlikle farklı sorular çözebilirsiniz.