Tam Sayılarla Toplama İşlemi

Matematik - Etkileşimli Alıştırma

İki pozitif tam sayının toplamı pozitif, iki negatif tam sayının toplamı ise negatiftir.  Ters işaretli iki tam sayıyı toplarken, pozitif sayının mutlak değeri, negatif sayının mutlak değerinden daha büyük olduğunda işlemin sonucunun pozitif, negatif sayının mutlak değeri, pozitif sayının mutlak değerinden daha büyük olduğunda ise işlemin sonucunun negatif olacağını söyleyebiliriz.

Sayma pullarını kullanarak tam sayılarla toplama işleminin nasıl yapılacağını görebileceğin gibi farklı örnekler üzerinde pratik yapabilirsiniz.