Tam Sayılarla Toplama İşlemi Yapma

Matematik - Etkileşimli Alıştırma

Ters işaretli iki tam sayıyı toplarken, pozitif sayının mutlak değeri, negatif sayının mutlak değerinden daha büyük olduğunda işlemin sonucunun pozitif, negatif sayının mutlak değeri, pozitif sayının mutlak değerinden daha büyük olduğunda ise işlemin sonucunun negatif olacağını söyleyebiliriz. İki pozitif tam sayının toplamı pozitif, iki negatif tam sayının toplamı ise negatiftir. 

Kendin işlem oluşturarak sayma pulları yardımıyla toplama işlemi yaparak pratik yapabilirsiniz.