Tam Sayılarla Problem Çözme

Matematik - İnteraktif Etkinlik

Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemi gerektiren problem çözerken diğer bütün problem durumlarında olduğu gibi öncelikle problem metni dikkatli bir şekilde okunarak, verilen bilgiler ve istenen belirlenmelidir. Problemi çözmek için bir plan yapmak, yapılan planı işlem hatalarından kaçınarak uygulamak ve bulunan sonucu  problemi başka bir yoldan çözerek kontrol etmek, problem çözmenin en önemli adımlarındandır.

Bir günlük hayat örneği üzerinden tam sayılarla ilgili problem çözmeyi temel alan bu etkinlikte, problemin verilenleri ve istenenlerini belirleyecek, bu bilgilerden yola çıkarak problemin çözümünde kullanılabilecek bir model oluşturacak ve çözüm için bir plan oluşturacaksınız. Daha sonra oluşturduğunuz plana göre problemin nasıl çözüleceğini ve bulduğunuz sonucu nasıl kontrol edebileceğinizi göreceksiniz.