Tam Sayılarla Çıkarma İşlemi

Matematik - Etkileşimli Alıştırma

İki pozitif tam sayı arasındaki fark hesaplanırken, eksilen çıkandan büyükse farkın işareti pozitif, eksilen çıkandan küçükse farkın işareti negatif olur. İki negatif tam sayının farkı hesaplanırken, eksilenin mutlak değeri çıkanın mutlak değerinden büyükse sonuç negatif, eksilenin mutlak değeri çıkanın mutlak değerinden küçükse sonuç pozitif olur. Ters işaretli tam sayıların farkını hesaplarken, eksilen pozitif, çıkan negatif ise sonuç pozitif, eksilen negatif, çıkan pozitif ise sonuç negatiftir.

Öncelikler sayma pulları kullanılarak tam sayılarla çıkarma işleminin nasıl yapılacağı anlatılmaktadır. Daha sonra farklı işlemler üzerinde sayma pulları kullanarak tam sayılarla toplama işlemi ile ilgili pratik yapabilirsiniz.