Tam Sayıları Karşılaştırma ve Sıralama

Matematik - Etkileşimli Alıştırma

Tam sayıları sıralarken bu sayıları birbirleri ile karşılaştırırız. İki negatif tam sayıyı karşılaştırırken mutlak değeri küçük olan negatif tam sayı mutlak değeri büyük olandan negatif tam sayıdan büyüktür. Biri negatif diğeri pozitif iki negatif tam sayıyı karşılaştırırken de pozitif tam sayı negatif tam sayılardan her zaman büyüktür. Yani, sayı doğrusu üzerinde soldan sağa gittikçe tam sayılar büyür.

Bu interaktif etkinlikte belirlenen hayvanların ideal yaşam sıcaklık değerleri ile hayvanat bahçesindeki bölümlerin sıcaklık değerlerini karşılaştırarak kendi hayvanat bahçenizi oluşturacaksınız.