Tam Sayılarda Çarpma ve Bölme İşlemi Yapma

Matematik - Etkileşimli Alıştırma

Tam sayılarla çarpma işleminde farklı işaretli iki tam sayının çarpımı negatif, aynı işaretli iki tam sayının çarpımı ise pozitiftir. Tam sayılarla bölme işleminde ise sayıların mutlak değerleri birbirine bölünür. Aynı işaretli iki tam sayının bölümü pozitif bir tam sayı, zıt işaretli iki tam sayının bölümü ise negatif tam sayıdır.

Bu interaktif etkinlikte tam sayılarla çarpma işlemi ile ilgili pratik yapabilirsiniz.