Tam Kare Doğal Sayılar ve Karekökleri

Matematik - Düşünüyorum

Pozitif sayının karesi olan sayılara tam kare sayılar denir. Bir sayının hangi sayının karesi olduğunu bulmaya sayının karekökünü alma denir.

Tam kare doğal sayılar ve karekökleri ile ilgili konu anlatımında tam kare sayıların kareköklerinin nasıl hesaplandığını görebilirsiniz.