Takımyıldızlar

Fen Bilimleri - Canlandırma

Eski çağlarda insanlar çeşitli yıldız grupları gözlemlemiş, bu yıldız gruplarını masalsı ve mitolojik adlarla adlandırmışlardır. Bu yıldız grupları, günümüzde takımyıldızı olarak bilinir. Takımyıldızını oluşturan yıldızlar ortak özellik ya da ilişkileriyle değil, Dünya’dan bakıldığında birlikte çağrıştırdıkları görünüm nedeniyle ortak bir isim belirlenmiştir. Avcı Takımyıldızı (Orion), Küçükayı, Büyükayı, Ejderha, Çoban ve Kuzey Tacı yaygın olarak bilinen takımyıldızlarından bazılarıdır. 

Takımyıldızlar ile ilgili konu anlatımında takımyıldızlarının nasıl isimlendirildiği görebilirsiniz. Ayrıca, yaygın olarak bilinen takımyıldızlara örnek verilmektedir.