Sütun Grafiğini Yorumlama

Matematik - İnteraktif Etkinlik

Verilerin dikey veya yatay sütunlarla temsil edildiği bir gösterim yöntemi olan sütun grafiklerinde sütun yükseklikleri, temsil ettikleri verilerin değerlerini gösterir.  En uzun sütun, en yüksek veriyi temsil ederken en kısa olan en az değeri olan veriyi temsil eder.

Bazı canlıların dalabildikleri derinlikleri gösteren sütun grafiğinin yer aldığı bu konu anlatımında, grafikteki bilgileri yorumlayarak ilginç bilgiler öğrenebilirsiniz.