Sürüngenlerde Üreme

Fen Bilimleri - Canlandırma

Sürüngenlerde iç döllenme görülür. Döllenme sonucu oluşan zigot yumurta içinde gelişmeye başlar. Sürüngenlerde yumurtalar, dişi bireyin vücudu içinde sert bir kabuk ile çevrilir. Yumurtalar, dişi bireyin yumurtlaması ile vücut dışına bırakılır. Belirli bir süre sonunda gelişimini tamamlayan yavrular yumurtanın sert kabuğunu kırarak dışarı çıkar. Sürüngenlerde yavru bakımı görülmez.

Sürüngenlerde üreme ile ilgili konu anlatımında sürüngenlerin nasıl ürediği ve sürüngenlerin gelişimi ile ilgili bilgilere ulaşabilirsiniz.