Su Ürünleri

Sosyal Bilgiler - Canlandırma

Yurdumuzun üç tarafının denizlerle çevrili olması dolayısıyla balıkçılık bakımından üretim potansiyelinin yüksek olduğu vurgulanmaktadır. Ülkemizin balıkçılıkta önde gelen ülkelerden geride olmasının sebepleri belirtilmektedir. Türkiye'de balıkçılığın yapıldığı yerler anlatılmaktadır.