Sözel Duruma Uygun Cebirsel İfade Yazma

Matematik - Canlandırma

Günlük hayatta karşılaştığımız durumlarla ilgili matematiksel işlem yapmak istediğimizde, öncelikle bu durumları matematik diline doğru bir şekilde çevirebilmemiz gerekir. Bunun için de sözel olarak kullandığımız bazı ifadelerin matematik dilinde ne anlama geldiğini bilmemiz gerekir. Örneğin matematikte bir sayının 3 katı bu sayıyı 3 ile çarpmak, 3 fazlası 3 ile toplamak, 3 eksiği ise bu sayıdan 3 çıkarmak anlamına gelir.  Bir sözel ifadeyi cebirsel ifadeye çevirdikten sonra, bu cebirsel ifadenin değerini herhangi bir sayı için hesaplayabiliriz. Bunu yaparken cebirsel ifadede kullandığımız değişken yerine istediğimiz sayıyı koyarak işlem yaparız.

Bu konu anlatımında bir sözel ifadeyi cebirsel bir ifadeye nasıl çevirebileceğimiz ve bu cebirsel ifadenin değerini herhangi bir sayı için nasıl hesaplayabileceğimiz anlatılmaktadır.