Soyadı Kanunu

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük - Canlandırma

Türk İnkılabının ulusal bir devlet oluşturma hedefi doğrultusunda hemen hemen her alanda milli kültürü geliştirme ve milli bir kimlik oluşturma çalışmalarına önem verilmiştir. Bu çalışmalardan biri olarak 21 Haziran 1934 tarihinde ”Soyadı Kanunu” kabul edildi. Bu kanuna göre her Türk yurttaşı bir soyadı alacak ve seçilen soyadı Türkçe olacaktı. Bu kanun çerçevesinde Türkiye Büyük Meclisi, 24 Kasım 1934 tarihinde Gazi Mustafa Kemal Paşa'ya ”Atatürk” soyadını verilmesini öngördü. Ayrıca 1934 yılında çıkartılan bir kanunla “ağa, hacı, hafız, hoca, molla, efendi, paşa” gibi toplumda ayrıcalık ve zümre belirten unvanların kullanımını yasaklandı. Tüm bu gelişmeler ile çağdaş bir toplum oluşturma yolunda emin adımlar atılmış oldu.

Soyadı Kanunu ile ilgili konu anlatımında ulusal bir devlet oluşturma hedefi doğrultusunda milli bir kimliğin oluşabilmesi için öncelikle kişinin kendisini kimliksel anlamda tanımlayabilmesi gerekli olduğunun belirlenmesi ve bunun için 21 Haziran 1934 tarihinde ”Soyadı Kanunu” nun çıkartılması ve Gazi Mustafa Kemal Paşa'ya ”Atatürk” soyadını verilmesi ile ilgili bilgileri görebilirsiniz.