Soyadı Kanunu

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük - Etkileşimli Alıştırma

Türk İnkılabının ulusal bir devlet oluşturma hedefi doğrultusunda 21 Haziran 1934 tarihinde ”Soyadı Kanunu” kabul edildi. Bu kanuna göre her Türk yurttaşı bir soyadı alacak ve seçilen soyadı Türkçe olacaktı. Ayrıca 1934 yılında çıkartılan bir kanunla “ağa, hacı, hafız, hoca, molla, efendi, paşa” gibi toplumda ayrıcalık ve zümre belirten unvanların kullanımını yasaklandı. Tüm bu gelişmeler ile çağdaş bir toplum oluşturma yolunda emin adımlar atılmış oldu.

Bu konu anlatımında, Soyadı Kanunu'nun kabul edilme gerekçeleri, kanunun kabulü ile yapılan düzenlemelerin getirdiği yasaklar ve toplumda yarattığı değişimleri içeren durumları eşleştirebilirsiniz.